Profil spoločnosti GEODETI

Naša spoločnosť vznikla v roku 1992 ako fyzická osoba 
Ing. Miroslav Kováč–GEODETI, od roku 2000 aj ako právnická osoba GEODETI s.r.o. s konateľom Ing. Miroslav Kováčom.

Ing. Kováč je členom Komory geodetov a kartografov a  je držiteľom oprávnenia na autorizačné overovanie vybraných výsledkov geodetických prác podľa §6 zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. (Autorizovaný geodet a kartograf, reg.číslo 210).

Spoločnosť je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2008 pre Geodetické a kartografické práce. Sedem skúsených interných pracovníkov má vysokoškolské alebo stredoškolské vzdelanie so zameraním na geodéziu.

Sme vybavení štandardnou výpočtovou a kresliacou technikou, terénnymi vozidlami, GPS zostavami a optickými prístrojmi značky LEICA.

Zameriavame sa najmä na geodetické práce v oblasti katastra a inžinierskej geodézie, kde vieme ponúknuť kvalitné služby podložené 25 ročnými skúsenosťami.

Našimi klientmi sú hlavne spoločnosti z oblasti stavebníctva, energetiky, telekomunikácií, mestské a obecné úrady.